loading
پروژه مخابرات و اسکادای ادامه خط لوله ۵۶ اینچ اهواز-دهگلان

پروژه مخابرات و اسکادای ادامه خط لوله ۵۶ اینچ اهواز-دهگلان

۳۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۵

تجهیز کارگاه پروژه احداث سیستم مخابرات و SCADA، خط لوله “۵۶ اهواز/دهگلان و انشعابات “۴۸ کوهدشت/نفت شهر و “۳۰ دهگلان و “۲۰ دهلران به روش EPC و به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به پایان رسیده و مراحل اجرائی آن آغاز گردیده است

برچسب ها